Contents

แสดงรายการ บทความ ข่าว และเนื้อหาอื่นๆทั้งหมดในเว็บไซต์ ยกเว้นส่วนของเว็บบอร์ด

สมาคมการค้าบิสคลับไทยจัดการประชุมสัมมนาและมอบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการและสมาชิก ประจำปี 2565 ดร.กร ...
อ่านเพิ่มเติม
ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย เข้ารับรางวัลสมาคมการค้า ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565และนาง ...
อ่านเพิ่มเติม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญการรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้ ...
อ่านเพิ่มเติม
“มาตรฐานสินค้าสำคัญอย่างไร กับโอกาสการค้าโลกของไทยในอนาคต” จะต้องรับรองมาตรฐานอะไร ทำอย่างไรจะได้กา ...
อ่านเพิ่มเติม
ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสครับไทย นำทัพจัดประชุมสัญจร ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 64 ณ จัง ...
อ่านเพิ่มเติม
EP.6 "OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนหลังยุคโควิดจะไปทิศทางไหน?" มาร่วมจิบชาดื่มกาแฟ ชวนคิด ชวนหาหนทาง ขับเคลื่ ...
อ่านเพิ่มเติม
“ไม่คิดนอกกรอบ จะรอดได้อย่างไร ? ” จัดโดย สมาคมการค้าบิสคลับไทย วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 1 ...
อ่านเพิ่มเติม
อาชีพเกษตร ยิ่งทำแล้วยิ่งจน จริงหรือ ??ถ้าใช่แล้วทำไมยังทำ!!! มาเปิดมุมมองเกี่ยวกับอาชีพ เกษตรกร แล ...
อ่านเพิ่มเติม
โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเ ...
อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนชาวคลับเฮ้าส์ มาจิบชา & กาแฟ ตอนสายๆ ชิวๆ แลกเปลี่ยนอาหารสมองกันใน เรื่อง "กลยุทธ์แปลง C ...
อ่านเพิ่มเติม
สมาคมการค้าบิสคลับไทย โดย ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 256 ...
อ่านเพิ่มเติม
สมาคมการค้าบิสคลับไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "สมาคมการค้าและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ป ...
อ่านเพิ่มเติม
สมาคมการค้าบิสคลับไทย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ ทั้ง 16 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานของสมาคมการค้าบิสคลับไทย ปี 2564-2566.ขอแสดงยินดีกับคณะกรร ...
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว ❤️ สมาคมการค้าบิสคลับไทย ❤️ ขอแสดงความยินดี กับ คุณอังคณา ฉัตรแก้ว เลขาธิการ ...
อ่านเพิ่มเติม
สมาคมการค้าบิสคลับไทย ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย ขอเชิญทุกท่าน ... พบกับ สุดยอดงาน ...
อ่านเพิ่มเติม
ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย ต้อนรับและหารือแนวทางการขับเคลื่อนสมาคมฯ กับ "ท่านสมช ...
อ่านเพิ่มเติม