Biz Club Thailand ประชุม กับ ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อหารือแนวทางโครงการช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานบิสคลับไทยแลนด์ มอบหมายให้ กรรมการบริหาร บิสคลับและประธาน บิสคลับ จว.เข้าร่วมประชุม กับ ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อหารือแนวทางโครงการช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs
โดยมีจังหวัดนำร่องเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 แห่ง เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -19.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การประชุมและหารือ ครั้งนี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ในการ การดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้ประกอบการ รายย่อย Micro SMEs ต่อไป

โดยมีรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ทีมผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์

1. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า
2.นายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาค และชุมชน
3.นายสันติพงศ์ วงค์ทะเนตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
4.นางอัญธิรัตน์ ชุ่มชาติ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
5.นางสาวนพรัตน์ รัศมี นักวิชาการนโยบาย และแผน ชก.
6.นายสราวุฒิ คุ้มอนันท์ นักวิเคราะห์นโยบาย  และแผน ชพ.

ทีมบริหารบิสคลับไทยแลนด์ และประธานบิสคลับ จังหวัด มีรายชื่อดังนี้

1.นายปพงเดช ทศวิภาค รองปธ.บิสคลับ จ.จันทบุรี
2.คุณธนันยาพัชญ์ สุขสว่างวงศ์ กรรมการบิสคลับ  จ.ชลบุรี
3.นายสรศักดิ์ ถวัลย์ภูวนาถ รองประธานบิสคลับ  จ.สมุทรสาคร
4.ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานบิสคลับ  จ.จันทบุรี
5.นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง ประธานบิสคลับ  จ.ยะลา
6.คุณพงศ์ศักดิ์ อริยวงศ์วิวัฒน์ กรรมการบิสคลับ  จ.สมุทรสาคร
7.คุณบุศริน วัฒนาพรศิริโชติ กรรมการบิสคลับ  จ.สมุทรสาคร
8.คุณอภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์ ประธานบิสคลับ  จ.สมุทรสาคร
9.คุณไชชนะ ศรีใหม่ ประธานบิสคลับ  จ.ปทุทธานี
10.คุณชญานิษฐ์ นาควัชระ ประธานบิสคลับ  สมุทรปราการ
11.นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานบิสคลับ  จ.อยุธยา

 

ที่มา : ทีมเลขานุการ บิสคลับไทยแลนด์
โพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.