Biz Club Thailand จัดอบรม “โครงการเขียนของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ” ณ ห้องโสมสวลี ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference พร้อมกันทั่วประเทศ

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย มอบหน้าที่ให้ คุณนพทัต บุญยเกีรยติ รองประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย นำทีมสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรม หัวข้อ “การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ” ณ กระทรวงพาณิชย์ ชั้น 11 ห้องโสมสวลี โดยความร่วมมือ กับสมาคมนักธุรกิจอาเซียน ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมฯ และวิทยากร ที่มาบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ Web Conference เผยแพร่ไปสู่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุคคลากรของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถเขียนโครงการแก่เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ยกระดับการ บริหารงานในองค์กร และเชื่อมโยง การทำงาน ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างประสิทธิภาพ

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้ากระทรวงพาณิชย์ทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวก และดูแลเป็นอย่างดียิ่ง

ข้อมูล : อาภาภัทร์ เล็กคง,กรัณย์ สุทธารมณ์
โพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.