Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมงานเปิดศูนย์ LOVE FARMER & BIZ SHOP อำนาจเจริญ วันที่ 13 ก.ย. 60

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดงานเปิดศูนย์ LOVE FARMER & BIZ SHOP อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 ณ หอนาฬิกาจังหวัดอำนาเจริญ และมีพิธีลงนาม MOU ระหว่างบิสคลับอำนาจเจริญ และ บ.เอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย โดยนางอาภาภัทร เล็กคง จ.ชลบุรี ลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ 105 ไปจำหน่ายยังจังหวัด ชลบุรี อีกด้วย

นอกจากนั้นภายในศูนย์ ยังเป็นจุดประสานงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาธุรกิจกับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ โดยจะมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เข้ามาให้คำปรึกษาที่ศูนย์ทุกวัน ไม่มีวันหยุดอีกด้วย


เนื่องจากประเทศไทยได้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศเป็น ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับใช้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงการผลักดันให้การทาเกษตร เป็น เกษตร 4.0 และพื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัด อานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร และ ศรีสะเกษ ก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และเป็นข้าวที่มีคุณภาพ อย่างข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะนาข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งแบบปลอดภัยและอินทรีย์ ส่งไปถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยการกระจายผ่านเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ 77 แห่ง นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ของแต่จังหวัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Biz Trade อีกส่วนหนึ่ง

ที่สาคัญการเข้ามาทำหน้าที่ Biz Trade ของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club คือการได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจาหน่ายข้าวสารในราคาที่เป็นธรรม และข้าวแปรรูปต่างๆ อาทิ เช่น ข้าวฮางงอก เค้กข้าวไรซ์เบอรี่ และเค้กข้าวฮางงอก เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารจัดการและการขนส่งข้าว ซึ่งเป็นปัญหาหลักๆ ของการขายข้าวของชาวนา เพราะน้ำหนักมาก มีต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง แต่เมื่อเข้าสู่โครงการ เลิฟฟาร์มเมอร์ โดยมี Biz Trade บริหารเส้นทางการขนส่ง โดยการเชื่อมโยงกับบริษัทด้านลอจิสติกส์ของ Biz Club ทั่วประเทศ จะลดภาระเรื่องการจัดส่งได้ เกษตรกรจะได้มีเวลาในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบต่อผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

รวมถึง Biz Club ยังมุ่งมั่นทำหน้าที่ พี่เลี้ยง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติได้ต่อไป

โดย BIZ SHOP เปิดทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. พร้อมมีบริการให้เช่าห้องประชุม-สัมมนา อัตราค่าบริการ ครึ่งวัน 500 บาท ทั้งวัน 1,000 บาท มีเบรคและอาหารเที่ยงไว้คอยบริการในราคามิตรภาพ


สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายใน BIZ SHOP หรือติดต่อจองห้องประชุม-สัมมนา ติดต่อได้ที่
LineID : PrimPB หรือโทร 089-4599003

 

เขียนและเรียบเรียง : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.