Biz Club อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษารายตัว ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ

Biz Club อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจ สำนักงานอุทธยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกรายตัว แก่สมาชิกบิสคลับอำนาจเจริญ ณ ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop อำนาจเจริญ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็กๆ และ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยความร่วมมือดังกล่าว ได้เกิดขึ้นภายใต้ MOU ระหว่าง เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ และ สนง. อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ของเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ ให้มีความเข้มแข็ง โดยอาศัยกลไกการทำงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกลไกหลัก และ ให้การสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการของเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ ให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยอาศัยการวิจัย พัฒนา และบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสอดคล้องกับภารกิจของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้

เขียนและโพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.