Biz Club ขอนแก่น จัดงาน “เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ขอนแก่นสัญจร” กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ

นายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น และประธานเครือข่าย Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน
จำหน่ายสินค้า “เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ขอนแก่นสัญจร”  ณ บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จากัด  ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จาก
คุณอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ และคณะบริหาร บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น.   โดยมีพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด

เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้แก่สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นเวลาเลิกงานของพนักงานบริษัทฯ ณ อาคารโรงอาหาร บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จากัด แห่งนี้ จานวน 42 คูหา ประกอบด้วย สินค้าชุมชน OTOP SMEs สินค้าสมุนไพรแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องสาอาง สินค้าเกษตร เช่น ไข่ไก่ เป็นต้น นอกจากนั้นมีอาหารชวนชิมมากมาย อาทิ ขนมเปี๊ยะสด มะม่วงกวน ขนมไทย น้าพริก ขนมลา ปลานิลแดดเดียว เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
1) เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดขอนแก่น และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2) เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3) พัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนมากขึ้น

ซึ่งการจัดงานได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มาติดตามชมภาพบรรยากาศในงานกันค่ะ

 

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.