Biz Club ชัยภูมิ จัดงาน “มหกรรม ข้าวหอมมะลิ สินค้าเด่น อาหารดี กลุ่มนครชัยบุรินทร์” ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ชัยภูมิ ร่วมกิจ Read More …

Biz Club อุบลราชธานี ยกเครื่องเลือกตั้งคณะกรรมการพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อุบลฯแล้ววันนี้ !!

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอุบลราชธ Read More …

Biz club จ.ชลบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการ “PassportTo global challenge” จัดโดยกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา

นางอาภาภัทร เล็กคง ผู้ช่วยเลขา Biz club Read More …

Biz Club จันทบุรี นำผู้ประกอบการ SMEs เข้าอบรม เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน เศรษฐกิจยุคใหม่เตรียมความพร้อมต่อยอดธุรกิจ

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จันทบุรี โดย ดร Read More …

Biz Club นครราชสีมา เข้าร่วมการอบรม “ISO/IEC DIS 17025 : 2516 จุดเปลี่ยนทีต้องรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัด นครราชสีมา

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา นำโด Read More …

Biz Club สมุทรปราการ เร่งเครื่องพัฒนาผู้ประกอบการ ส่งสมาชิกเข้าร่วม สัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “พัฒนาการค้าชายแดนให้เป็นศูนย์การะจายสินค้า CLMVT”

นางชญานิษฐ นาควัชระ ประธานเครือข่ายธุรกิ Read More …

Biz Club สมุทรปราการ ร่วมสัมมนา “FTA สร้างมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้า”  โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ต นครนายก

นางชญานิษฐ นาควัชระ ประธานเครือข่ายธุรกิ Read More …

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน RetailEX ASEAN 2017 และงาน Internet Retailing ASEAN ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี 

 กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจกา Read More …