Biz Club อำนาจเจริญ คึกคัก ออกบูธจำหน่ายสินค้า ณ งานกาชาด และ ตลาดประชารัฐบิ๊กซี สร้างช่องทางให้สมาชิกบิสคลับและสร้างรายได้สู่ชุมชน

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ร่วม Read More …

Biz Club ชลบุรี จัดประชุมครงการ สินค้า Biz Club กับร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อคัดเลือกสินค้าและประสานนำเสนอสินค้าเข้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ชลบุรี จัดประชุ Read More …

ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ อุปสมบทถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 30 พย. – 10 ธค.2560

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิ Read More …

Biz Club กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจและดูงาน ในงาน METALEX 2017 ครบเครื่องเรื่องโลหะการ  ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กทม.

นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธานเครือข่ายธุรกิ Read More …

Biz Club Thailand จัดอบรม “โครงการเขียนของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ” ณ ห้องโสมสวลี ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference พร้อมกันทั่วประเทศ

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิ Read More …

Biz Club Thailand ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มอบหมายเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ 9 จังหวัดนำร่อง นำสินค้าชุมชนเข้าร้านธงฟ้าประชารัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 10:0 Read More …

Biz Club ชลุบรี จัดประชุม สรรหากรรมการสมทบ และผู้นำ Cluster เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางในการขับเคลื่อน Biz Club  ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

นางสุวรีย์ เสมอกิจ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Read More …

Biz Club Thailand ประชุมคณะกรรมการและทีมบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ครั้งที่ 3/2560 วัน อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  เมื่อวัน อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลา Read More …

Biz Club ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ จ.ราชบุรี

  เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี Read More …

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ต้อนรับลมหนาว แสงสุดท้ายที่ปลายนา” ชมรวงข้าวสีทอง และบรรยากาศสุด So Cool ณ อำนาจเจริญ ดินแดนแห่งความอบอุ่นที่เหมือนบ้าน

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club อำนาจเจริญ ขอเช Read More …

Biz Club จันทบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญแม่พระโพสพ จำนวน 8,889 กอเพื่อนำไปประดับตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ บิสคลับ จ.จันทบุรี Read More …