เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ บุรีรัมย์ ได้มอบประกาศนียบัตร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ บุรีรัมย์ ด้วยการสนับสนุนจาก ศูนย์ฝึกอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการอบรมการจำหน่ายสินค้า Online โดยโทรศัพท์ Mobile Smart Phone ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ บุรีรัมย์ ได้มอบประกาศนียบัตร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

นายกฤตพงศ์ เศรษฐดาวิทย์ , นางจิตรา จันทร์แสง , นางวรวีร์ รัตนาถาวร
นางศุลีพร เศรษฐดาวิทย์ , นายสภา เศรษฐนุรักษ์ , นางพิสมัย เศรษฐนุรักษ์
นาย ดุสิต บุผาโต , นางสาวชัชฎา กิติศิริกร , นายธิติพงษ์ พิรุณ ,
นายธีรากุล รัชคุณภัทรกิจ , นางอุษา ทุมนาหาด, น.ส.ฐานิศวร์ จงจามรีสีทอง ,
นางณฐชัญญ์ญา ไตรชินเสฏฐ์ , นางกนกพร ปานสอน, นายรัฐกฤษฏิ์ พิมพ์เพราะ ,
นายธนยศ เภตรารัตน์ , นายสมศักดิ์ ไชยสัจ, น.ส.มนัสนันท์ สระสิทธิ์ ,
นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย , นายธนาชศิวัฒน์ ติณช์ราฐธิบดี . น.ส.นงนุช เตียกประโคน ,
นางบุณฑริก มีมั่น , น.ส.สังวาลย์ กุนไธสง . นางพิชญ์นรินทร์ วรรณโกษิตย์ ,
นายมงคล รักษาชนม์, น.ส.พนมพร กระแสโสม

รายงานข่าวโดย
นายธนยศ เภตรารัตน์
เลขานุการ
เครือข่ายธุรกิจ บิสคลับบุรีรัมย์

เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ บุรีรัมย์ ได้มอบประกาศนียบัตร จำหน่ายสินค้า Online โดยโทรศัพท์ Mobile Smart Phone

,

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.