ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ อุปสมบทถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 30 พย. – 10 ธค.2560

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนม์มายุ 91 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นี้ โดยวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จะมีพิธีปลงผมและฉลองนาค สมเด็จพระสังฆราชฯ จะทรงปลงผมและพระราชทานไตรจีวร ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร จากนั้นจะออกเดินทางไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณร ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุ ที่วัดไทยพุทธคยา และจาริกแสวงบุญ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม2560 ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย จัดโดย มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (KPIS)

เนื่องด้วยข้าพเจ้า ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ขอกราบลาทุกท่านเพื่อบรรพชาโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 29 พย. – 9 ธค.2560 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และจารึกแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้กรรมอันใดที่ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลาย ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่รู้หรือไม่รู้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยประมาทพลาดพลั้งต่อท่านทั้งหลาย ขอทุกท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และ ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับผลบุญจากการบวชในครั้งนี้ด้วยเถิด ข้าพเจ้าจักตั้งใจปฎิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์
27 พย.2560

กราบลาอุปสมบท พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

กราบลาอุปสมบท ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา

กราบลาอุปสมบท นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กราบลาอุปสมบท ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

กราบลาอุปสมบท พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานกรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

กราบลาอุปสมบท นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ที่มา : กรัณย์ สุทธารมณ์
โพสต์ : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.