ขอนแก่นขับเคลื่อนผู้ประกอบเอ็สเอ็มอีในกลุ่ม ‘Biz Club’ ชี้ช่องทางการทำธุรกิจสู่ประเทศในลุ่มน้ำโขง

ขอนแก่นขับเคลื่อนผู้ประกอบเอ็สเอ็มอีในกลุ่ม ‘Biz Club’ ชี้ช่องทางการทำธุรกิจสู่ประเทศในลุ่มน้ำโขง 
แม่น้ำโขง เป็นมหานทีแห่งชีวิต ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลายหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก แม่น้ำโขงนอกจากจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และในอีกหลากหลายด้านแล้ว แม่น้ำโขงยังเป็นบ่อเกิดทางวัฒนธรรม สายน้ำโขงที่ไหลผ่านไปในหลายพื้นที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมริมฝั่งโขงอันเป็นเอกลักษณ์ และความเชื่อต่างๆขึ้นมากมาย

“Biz Club จังหวัดขอนแก่น” ได้จัดกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ประเทศในลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และ พม่า

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน Biz Club ขอนแก่น สานสัมพันธ์ พี่ – น้อง ชี้ช่องการทำธุรกิจ” และ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club  จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น โดยการดำเนินงานของ นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมีวิทยากรจากหน่วยงานกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด, ผู้ประกอบการมีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจในประเทศแถบลุ่มน้ำโขง

นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เครือข่าย “Biz Club” ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศภายใต้ชื่อว่า ” Moc Biz Club” โดยกระทรวงฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายธุรกิจ”Biz Club” เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค หรือ ประเทศในลุ่มน้ำโขง โดยใช้กลไกเครือข่ายธุรกิจ”Biz Club” ในการเชื่อมโยงการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างพัฒนาศักยภาพทางการค้า และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก ซึ่งจะส่งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนBiz Club ขอนแก่น สานสัมพันธ์ พี่-น้อง ชี้ช่องการทำธุรกิจ” ภายในประเทศและประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะสมาชิก”Biz Club จังหวัดขอนแก่น”มีประมาณ 300 ราย เป็นการรวมกลุ่มทางการค้า และเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจซึ่งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยง รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนสร้างมูลค่าธุรกิจในขอนแก่นเกิดผลเศรษฐกิจที่ดี โดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน จ.ขอนแก่น ได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม”Biz Club จังหวัดขอนแก่น” ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน พัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในธุรกิจของสมาชิก ที่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องสำอาง สิ่งบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ที่ต้องยกระดับขึ้นมาจากเป็นผู้ประกอบสินค้าโอท็อป มาเป็นเอสเอ็มอี ในพื้นที่ของจังหวัด ก้าวมาในประเทศ และไปประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และ พม่า ประการสำคัญเพื่อการค้าขายกับประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นพี่เลี้ยงประสานงานกับประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง โดยพาผู้ประกอบการในกลุ่ม”Biz Club” ไปร่วมงานแสดงสินค้าของเขา และ ทำการค้ากับประเทศนั้นๆ โดยผู้ประกอบการต้องมีความรู้ของสินค้าของตนมีคุณภาพดี มาตรฐานดี และเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ ก็ต้องไปขับเคลื่อนเพื่อหาตลาดในสินค้าของเขาเพิ่มขึ้น

“ปัจจุบันมีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงที่สนับสนุน เรื่อง “การส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ให้สามารถไปลงทุนประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสามารถแข่งขันกับประเทศ จีน เมียนมา  ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้องมารับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย,เอ็สเอ็มอี 4.0 กับ อีคอมเมิร์ส, นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง แนวทางการธุรกิจในประเทศในอาเซียน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ผวจ.ขอนแก่นกล่าว

ขอขอบคุณภาพและข่าว : คุณก่อสิทธิ์ กองโฉม

กรรมการและประชาสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจบิสคลับขอนแก่น : คุณชนาภา หันจางสิทธิ์

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.