Biz Club ภาคอิสาน จัดงานประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายบิสคลับภาคอิสาน 20 จังหวัด ณ โรงแรม อวานีขอนแก่น

Biz Club ภาคอิสานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคอีสาน และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain  & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคอีสาน
และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคอีสาน และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชาสโมสร ๑ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลณี อิศดิสัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีโดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ และ  นายคำณวน สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน

หัวข้อสัมมนา “ภาพรวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในภาคอีสาน ปี ๒๐๑๘ และแนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทาง โอกาสสู่สนามการค้า ของผู้ประกอบการไทย” โดย ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น , ผศ.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา มหาวิทยาลับขอนแก่น

หัวข้อบรรยาย “ โอกาสและความร่วมมือทางการค้า ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงสู่ตลาด CLMV”
โดย คุณสง่า สัตนันท์ จากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Institute : MI)

หัวข้อบรรยาย “การพัฒนาและเชื่อมโยง “Supply Chain & Cluster” และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เครือข่ายธุรกิจ
Biz Club E-san เศรษฐีมีเพื่อน โดยคุณวิสุทธิ์ การค้า, คุณพัชราดา ปุรสาชิต, คุณวัชรพงษ์ วงษ์สิม

การเสวนาหัวจ้อ “การเชื่อมโยงทำการค้าและการลงทุน กับ ประเทศ สปป.ลาว
คุณกนกพันธ์ ภูมิอินทร์ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ หนองคาย , Mr.Thongsavanth Meeboun , Mr.Bounyalith Sengkhamyong , Ms.Thongthip Phommnachanh ผู้ดำเนินรายการ นายณัฐพงศ์ เสนาณรงค์

การเสวนาหัวข้อ “การเชื่อมโยงและทำการค้าการลงทุนในประเทสกัมพูชา”
ผู้ร่วมเสวนา Mr.Phallin Sam , Mrs.Monneiroth Han, คุณบุษราภา บุญปรีดาพงษ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิส คลับ สุรินทร์
ดำเนินรายการโดย คุณปิยะมาศ บัวแก้ว ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ อำนาจเจริญ

การเสวนา หัวข้อ “บทบาทหน้าที่การพัฒนา การเชื่อโยงความร่วมมือ และทิศทางการขับเคลื่อน เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

1.ประธานบิสคลับภาคอีสาน
นายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานบิสคลับ ขอนแก่น

2. รองประธานบิสคลับภาคอีสาน การสร้างเครือข่าย
พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกลุ่มสนุก

3. รองประธานบิสคลับภาคอีสาน การพัฒนา
นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์ ประธานกลุ่มนครชัยบุรินทร์

4. รองประธานบิสคลับภาคอีสาน
นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธานกลุ่ม เจริญธานีศรีโสธร

5. รองประธานบิสคลับภาคอีสาน การเชื่อมโยง
น.สพ.ทัศพงษ์ เวชอัศดร ประธานกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธิ์

6. ผู้ดำเนินรายการ
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานบิสคลับ ชัยภูมิ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคอีสาน

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ภาคอีสาน

 

รายงานโดย นายธนยศ เภตรารัตน์
รองเลขานุการ เครือข่ายธุรกิจ บิสคลับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Biz Club E-San
24 มีนาคม 2561

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.