การประชุม BCT ผ่านระบบ  web conference ครั้งที่ 5/2560  วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 13.30-16.30 น.

วาระการประชุม BCT ผ่านระบบ  web conference ครั้งที่ 5/2560  วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 13.30-16.30 น.

วาระการประชุม:

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาการประกอบการในด้านบัญชีและภาษี ณ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์1.2 วันที่ 15 กันยายน 2560 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการ กลาง (ประเทศไทย) และบริษัท พีเพิลมีเดีย คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมกันส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้า ปลอดภัย ภายใต้การตรวจรับรองในห้องปฏิบัติการ โดยมี พาณิชย์จังหวัด เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และประธาน เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ต่างๆ ร่วม เป็นสักขีพยาน ณ ห้องนพรัตน์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี
1.2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เครือข่าย ธุรกิจ Biz Club ภาคกลาง ได้จัดให้มีการประชุมนัดพบหารือ เพื่อเตรียมการประชุมครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจาก บริษัท พีเพิลมีเดีย คอร์เปเรชั่น จำกัด เข้าร่วม โดยมี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) รายงานการประชุมบิสไทย คร้้งที่ 4 เดือน ก.ค. 60

3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการ Biz Club Smart Catalogue โดย รองประธานส่วนกลาง  คุณนพทัต บุณยเกียรติ (เอกสารแนบ)
3.2 ความคืบหน้าของคณะทำงานต่างๆ

4. เรื่องพิจารณา
4.1 การสมัครร้านค้าธงฟ้า ประชารัฐ ของสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club
4.2 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม
4.3 การจัดตั้งสมาคมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย เพื่อเป็นนิติบุคคลในการรองรับกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย
4.4 กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์
– เว็ปไซด์ www.bizthai.org
– ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนะนำประธานเครือข่าย รายจังหวัด

5. เรื่องงานกิจกรรมภูมิภาค
5.1 กิจกรรม Biz Club Shop  และ Love Farmer ของเครือ ข่ายธุรกิจ Biz Club จ.อำนาจเจริญ
5.2 กิจกรรม การจัดตั้ง ตลาดถนนคนเดิน  ตลาดกรุงศรี ของเครือข่ายธุรกิจ  Biz Club จ.อยุธยา
5.3 กิจกรรม การประชุมสร้างความ ร่วมมือทางการค้า การเจรจาจับ คู่ธุรกิจ ระหว่างกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ กับ 6 จังหวัดกัมพูชา
ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2560 โดย เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จ.สุรินทร์ (แจ้งเพื่อทราบ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม)
5.4 การประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz CLUB จ.ชลบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
5.5 เครือข่ายธุรกิจ Biz Club สมุทรปราการ จัดประชุมสมาชิกและอบรม SME 4.0 ต้องมีมาตรฐาน หัวข้อ “ขอ อย. อาหาร ให้ได้ไว มาทางนี้” วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
5.6 อื่นๆ (รอระบุ เพิ่มเติม)

โพสโดย : ปิยะมาศ บัวแก้ว

เม้นหน่อยนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.